Hvor meget strøm producerer et solcelleanlæg?

Alt levende, fra dyr til planter og mennesker, trækker energi fra solen. Denne energi kan udvindes ved hjælp af solceller, og et anlæg med solpaneler kan nemt forsyne hele din husstand med strøm.

I denne artikel vil vi udforske solceller nærmere og besvare spørgsmålet: Hvor meget energi kan solceller generere, og hvordan udnytter vi solenergien?

I dag er vi i stand til at udvinde energi fra solen og skabe en vedvarende og bæredygtig energikilde, der overgår fossile brændstoffer som benzin. Solen er en CO2-neutral energikilde, der ikke kræver vedligeholdelse. Derfor rangerer solenergi blandt de mest fornuftige og miljøvenlige energikilder, ligesom vindmøller.

Ved at placere solceller på solrige steder kan vi omdanne solens lys til elektricitet. Derfor ser vi ofte store solcelleanlæg placeret på marker eller monteret på hustage, hvor de kan absorbere mest muligt sollys.

Solceller producerer jævnstrøm, men det elektriske system i de fleste hjem bruger vekselstrøm. Derfor kræver et solcelleanlæg en inverter, der kan konvertere jævnstrøm til vekselstrøm.

Hvor meget strøm kan solceller producere årligt?
Solcelleanlæg bliver stadig mere populære, især da vi bevæger os væk fra fossile brændstoffer mod mere bæredygtige energikilder. Ifølge Energistyrelsen var der i 2023 over 132.000 solcelleanlæg i Danmark, og tallet vokser fortsat.

Effektiviteten af dit solcelleanlæg afhænger primært af dets størrelse, effektivitet og naturligvis vejrforholdene. I gennemsnit kan solceller producere omkring 100 watt per kvadratmeter. Derfor kan vi foretage en simpel beregning, hvor et solpanel på 200 watt vil producere omkring 200.000 watt-timer, svarende til 200 kWh årligt.

Denne beregning er ret ligetil, da solindstrålingen i Danmark er ret konstant. I lande med mere eller mindre solrige vejrforhold vil beregningerne naturligvis være anderledes.

Hvor mange solceller har jeg brug for?
Antallet af solceller, du har brug for, afhænger af dit elforbrug, solcelleanlæggets størrelse og individuelle effektivitet samt vejrforholdene. Hvis solen ikke skinner en dag, vil solcelleanlægget naturligvis ikke kunne producere strøm. Dog kan solcelleanlægget stadig generere strøm, selv på overskyede dage, selvom mængden kan variere afhængigt af solindstrålingen.

Mængden af solceller, du har brug for, bestemmes af dit husstands elforbrug. Typisk vælger de fleste danske hjem et solcelleanlæg med en effekt på 6 kilowatt.

Der er ingen lov, der begrænser størrelsen på solcelleanlæg, du kan installere, men større anlæg kræver ekstra foranstaltninger og kan medføre øgede omkostninger, især for anlæg over 50 kW.

Hvor meget strøm producerer solceller dagligt?
Det er muligt at installere en ekstra produktionsmåler, så du kan overvåge dit solcelleanlægs strømproduktion på daglig basis. Dette giver dig mulighed for at se, hvor meget strøm anlægget genererer på en given dag og over længere perioder.

Hvis dit solcelleanlæg er for lille, kan du altid udvide det ved at tilføje flere solcellepaneler, så længe pladsen tillader det.

Har du brug for at lagre overskudsstrøm til mørkere dage?
Dette kræver en afregningsmåler, der kan spore og lagre overskudsstrømmen. Hvis du ikke har en sådan måler, går overskydende strøm tabt.

Kan solceller være en enkeltstående løsning?
For mange husstande kan et solcelleanlæg på taget være tilstrækkeligt til at forsyne huset med strøm fra stikkontakterne. Dog er det ikke altid muligt at stole på solen i Danmark, så det kan være nødvendigt at supplere med ekstern strøm..

Solceller er en langvarig investering
Samlet set kan solceller spare dig penge og give dig en god samvittighed. Et solcelleanlæg er en bæredygtig løsning, der kan levere ren energi i mange år fremover.

Medmindre der opstår uforudsete problemer, kan et solcelleanlæg producere strøm på en naturlig måde i lang tid ud i fremtiden.

Solcelleanlæg kræver minimal vedligeholdelse.
En årlig rengøring med en fugtig klud og regelmæssig inspektion af installationen er normalt alt, hvad der kræves. Hvis der er mange træer i nærheden af anlægget, kan det være nødvendigt at beskære grenene for at undgå skygge på solpanelerne.

Kontakt os gerne, hvis du er interesseret i at installere solceller på dit tag. Vi har ekspertisen til at vejlede dig og finde den rigtige løsning til dine energibehov.


Overvejer du Solenergi?
Billigsolceller leverer solcelleløsninger og serviceydelser til alle, der har et ønske om grøn energi og sund økonomi og har i dag Danmarks billigste udvalg af solcelleanlæg.

For rådgivning eller spørgsmål, kontakt os

- Danmarks billigste solcelleanlæg

info@billigsolceller.dk
Nydamsvej 13, 6040 Egtved
CVR: 36 49 99 23