Hvordan virker solceller?

Solceller, også kendt som fotovoltaiske (PV) celler, er det bærende element i solcelleanlæg. De fungerer ved at udnytte en proces kaldet fotovoltaisk effekt til at omdanne solens stråler direkte til elektricitet.

Absorption af sollys:
Solceller består hovedsageligt af silicium, et halvledermateriale. Når sollyset rammer solcellens overflade, absorberer siliciumet sollysenergien. Den energi, der overføres fra solens fotoner til siliciumet, får elektroner i siliciumatomet til at blive eksiteret, hvilket skaber en elektrisk ladning.

Generering af elektricitet:
Når elektronerne bliver eksiteret af sollyset, skaber de en elektrisk strøm i solcellen. Denne strøm løber gennem ledninger i solcellen og danner en lukket kredsløb. Denne elektriske strøm er den egentlige elektricitet, som solcellen producerer.

Konvertering af elektricitet:
Den producerede elektricitet er normalt i form af en jævnstrøm (DC). For at kunne bruge den i vores husholdninger og industrier skal den dog konverteres til vekselstrøm (AC), som er den form for elektricitet, vi normalt bruger. Dette gøres af en omformer, der er tilsluttet solcelleanlægget.

Anvendelse af elektricitet:
Den konverterede vekselstrøm sendes derefter ud til det elektriske system i huset eller virksomheden, hvor den kan anvendes til at drive elektriske apparater, belysning, varme- og kølesystemer og meget mere.

Nettilslutning og lagring:
I nettilsluttede solcelleanlæg sendes overskydende elektricitet, der ikke straks forbruges, tilbage til elnettet. I anlæg med batterilagring gemmes overskydende elektricitet i batterier til senere brug, f.eks. om natten eller på dage med begrænset sollys.

  Denne proces med at omdanne sollys til elektricitet gør solcelleanlæg til en bæredygtig og miljøvenlig energikilde, der reducerer vores afhængighed af fossile brændstoffer og bidrager til at mindske vores CO2-udledning.


  Overvejer du Solenergi?
  Billigsolceller leverer solcelleløsninger og serviceydelser til alle, der har et ønske om grøn energi og sund økonomi og har i dag Danmarks billigste udvalg af solcelleanlæg.

  For rådgivning eller spørgsmål, kontakt os

  - Danmarks billigste solcelleanlæg

  info@billigsolceller.dk
  Nydamsvej 13, 6040 Egtved
  CVR: 36 49 99 23