Persondatapolitik

Denne politik, om behandling af personoplysninger, beskriver, hvordan billigsolceller.dk indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer eller indgår aftaler med os.
Persondatapolitik
Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os. Vi indhenter ikke oplysninger om dig fra andre.

Vi er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler.

Hvilke personoplysninger behandler vi og med hvilket formål?
Når du bestiller en ydelse eller kommunikerer med os, indsamler vi oplysninger om dit navn og adresse, telefonnummer, mailadresse og oplysninger om, hvilke ydelser, du bestiller. Formålet med denne behandling er, at vi kan levere aftalte ydelser og for i øvrigt at kunne opfylde den aftale, vi har indgået med dig. Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller f.

Når du besøger vores hjemmeside www.billigsolceller.dk indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. Det er fx oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser, du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer og generelt, hvordan du anvender og navigerer på siden. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere, bl.a. hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden og for at kunne vise dig relevant information. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Personoplysningerne opbevares ukrypteret og sendes ukrypteret over internettet.

Vi har indgået aftale med databehandlere om visse drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver. Opbevaring af oplysningerne hos vores eksterne samarbejdspartnere (databehandlere) er undergivet de samme regler som os og der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, der skal sikre, at dine oplysninger behandles ordentligt og efter reglerne.

Sletning af personoplysninger
Som udgangspunkt gemmes oplysninger i 5 år. Dette sker bl.a. for at opfylde reglerne om regnskabsmateriale.

Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav.

Oplysninger i forbindelse med salg opbevares i 12 år af hensyn til reservedelsbestilling.

Indsigtsret:
Du kan anmode os om at oplyse, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, til hvilket formål og hvem vi evt. videregiver oplysninger til. Du kan få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du skal i den forbindelse dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Berigtigelse: Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Sletning: I visse tilfælde har du ret til at få alle eller nogle af dine personoplysninger slettet af os, fx. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Tilbagekalde samtykke: Du kan tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med registrering på venteliste.

Klage: Du kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via kontaktformularen på hjemmesiden.

Ændringer i persondatapolitikken
Hvis vi ændrer persondatapolitikken, vil den nye version være tilgængelig på hjemmesiden. Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside – www.datatilsynet.dk.

- Danmarks billigste solcelleanlæg

info@billigsolceller.dk
Nydamsvej 13, 6040 Egtved
CVR: 36 49 99 23